Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сумської гідрогеолого-меліоративної партії

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сумської гідрогеолого-меліоративної партії атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду атестат акредитації №114 від 20 липня 2004 р. чинний до 20 липня 2008 року. Хімічний аналіз поверхневих вод здійснюється відповідно до заявленої галузі акредитації по 34 показникам.

У Сумській області об’єктами спостережень, на яких здійснюється державний моніторинг довкілля, є річки, що входять до:

 1. Канівського водосховища
  1. р. Десна;
  2. р. Бобрик (притока р. Тара);
  3. стр. Знаменка (притока р. Знобовка );
  4. р. Знобовка (притока р. Десенка);
  5. р. Івотка (притока р. Десни);
  6. р. Шостка (притока р. Десни);
  7. р. Сейм (притока р. Десни);
  8. р. Клевень (притока р. Сейм);
  9. р. Єзуч (притока р. Сейм);
 2. Кременчуцького водосховища
  1. р. Сула (притока р. Дніпро);
 3. Дніпродзержинського водосховища
  1. р. Псел (притока р. Дніпро);
  2. р. Хорол (притока р. Псел);
  3. р. Ворскла (притока р. Дніпро);
  4. р. Ворсклиця (притока р. Ворскли).

У відповідності до „ Програми державного моніторингу” Наказ Держводгоспу України від 14 червня 2006 р. №125, проводиться моніторинг 26 створів річок, розташованих в межах області.

Згідно з „Проектом робіт” спеціалістами Сумської гідрогеолого-меліоративної партії проводяться спостереження за станом осушених земель на шести еталонних ділянках, а спеціалістами лабораторії виконуються агрохімічний і механічний аналізи зразків ґрунту та гідрохімічний аналіз води із каналів, свердловин, дренажу та ставків, відібраних на цих ділянках. У пробах, відібраних на меліорованих землях, виконуються такі види гідрохімічних досліджень: визначення природної вологості, аналіз водної витяжки, азот легко гідролітичний, рН – водне, сума ввібраних основ, фосфор рухомий, ємність вбирання, гідролітична кислотність, гумус.

Фахівцями лабораторії ведеться контроль ґрунтової води з питних колодязів прикордонних сіл в період весняного водопілля та межені.

Лабораторія проводить контроль якості стічних вод промислових підприємств забруднювачів Сумської області, які скидають свої стоки як у систему міської каналізаційної системи так і в відкриті поверхневі водойми. Ця робота проводиться відповідно укладеним договорам з зацікавленими юридичними та фізичними особами.

Для виконання угоди між урядами України та Російської Федерації „О совместном использовании и охране трансграничных водных обьектов”, здійснювалися спостереження за якісним станом вод.

Двічі на квартал проводиться відбір проб води поверхневих водойм спільно з представниками Головного управління природних ресурсів по Курській області в пунктах спостережень:

 1. р. Сейм, смт. Тьоткіне;
 2. р. Псел, с. Горналь,

з представниками хімлабораторії ФДУ „ УЕ Бєлгородського водосховища” Бєлгородської області – в пунктах спостережень:

 1. р. Ворскла, с. Козінка;
 2. р. Ворсклиця, с. М. Орловка.

Відповідно до „Програмы контроля качества воды по гидрохимическим и токсикологическим показателям в пограничных водных объектах зоны
деятельности Днепровского басейнового управления водных ресурсов (Украина) и Московко-Окского водного басейнового управления (Россия) на 2006-2010 гг”, яка затверджена уповноваженими Уряду Російської Федерації та Кабінету Міністрів України по виконанню Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом України про спільне використання та охорону транскордонних водних об’єктів від 19.10.1992 року в 2006 році розпочата робота з представниками Клінцовської гідрохімічної лабораторії Брянська область (Росія). Щоквартально проводяться обстеження і відбори проб води з транскордонних водних об’єктів (струмок Знаменка, р. Знобовка, р. Бобрик).