Про підсумки діяльності Сумського облводресурсів за 2017 рік

Робота водогосподарських організацій у звітному періоді була направлена на забезпечення працездатності і збереження державних меліоративних фондів, створення умов для нормальної життєдіяльності населення, ефективного використання осушених сільськогосподарських угідь та забезпечення водними ресурсами усіх галузей економіки області. У 2017 році водогосподарські організації області фінансувалися лише по одній програмі «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами». За цією програмою з державного бюджету отримано коштів 20,8 млн. грн.
Середньооблікова чисельність працівників за 2017 рік склала 363 чол. Фонд оплати праці штатних працівників за 2017 рік – 15720 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за звітний період склала – 3567 грн., у тому числі ІТП – 5098 грн., робітників –3224 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Більше тут: